प्यार ही मुहंजो मालिक-खालिक, प्यार संधि दिलदारी

दिल जा दरवाजा मुह खोल्या, हरही कलाई हिक जेहड़ा छो विचारया तेह में घिड़न्दा, मानहु केहड़ा केहड़ा हरही कलाई हित जाए जझेरी, हर हिक तामा वारी इन हुन साचा मुहंजो मतलब, मुहंजी दुनिया नियारी मुहंजो मजहब प्यार करन आ, प्यार करण आ हर हिक खे मुहंजो प्यार अजल ऐ अनखुट,…

Continue Reading प्यार ही मुहंजो मालिक-खालिक, प्यार संधि दिलदारी

झूले झूले झूलन झूले झूले….

झूले झूले झूले झुलेलाल... आयो लाल झुलेलाल. एको चंजो झुलेलाल, तेंजा किंजो बेड़ापार लाल उदेरो अन्तर्यामी करी भलायूं भाल.... आयो लाल झुलेलाल. असीं निमाणा ऐब न आणा दूला तूहेंजे दर तें वेकाणा करीं भलायूं भाल... आयो लाल झुलेलाल. झूले झूले झूलन झूले झूले....

Continue Reading झूले झूले झूलन झूले झूले….

End of content

No more pages to load